HOVEDTJENESTER

Oversettelse

Når du oversetter en tekst, handler det om å overføre betydningen av kildeteksten til målspråket på en måte som tar hensyn til språklige regler og oppfyller kundens instruksjoner og ønsker. Prosessen innebærer korrekt og konsekvent bruk av terminologi, grammatikk, ordforråd, lokale sedvaner, stil og protokoll og formatering, og står for målgruppen, formålet eller den endelige bruken av oversettelsen.

Lokalisering

Lokalisering er prosessen med å oversette eller bearbeide en tekst slik at den passer for en bestemt region. Det kan være en nettside, en brosjyre, programvare, media eller en app. Den primære funksjonen er å sørge for at betydningen av kulturspesifikk språkbruk blir korrekt overført til kulturen der teksten skal brukes. Vi tilpasser materialet ditt til alle de nordiske markedsplassene du planlegger å lansere i. Hos Nordic Text finner du erfarne morsmålseksperter som sørger for at materialet ditt leveres i henhold til lokale spesifikasjoner.

Kontroll

Kontroll er egentlig ikke en separat tjeneste, men ettersom det er en integrert og viktig del som alltid utføres i oversettelses- og lokaliseringsprosessen vår, bør det nevnes. Det er en revisjon oversetteren utfører på sitt eget arbeid før oversettelsen sendes videre til prosjektlederen. Det er ment å sjekke nøyaktighet mot kildeteksten, fjerne unnlatelser eller feil og verifisere at spesifikasjoner er oppfylt. Profesjonelle oversettere bruker ofte kontrollstadiet som en del av sin kvalitetssikringsprosedyre for å sikre at en oversettelse er av god nok kvalitet til å leveres.

Revisjon

Selv når en oversetter har fulgt de beste standarder for å utføre sitt arbeid, kan en oversatt tekst ofte ha nytte av et ekstra sett med øyne og kompetanse. En revisjon sjekker en måltekst mot kildeteksten for å se om den egner seg til det avtalte formålet og innebærer ofte en kontroll av protokoll/stil og om terminologien er konsistent. Den utføres av en annen oversetter som dominerer både kilde- og målspråket og som har erfaring med å oversette det relevante domenet. Hvis det er nødvendig, anbefaler denne lingvisten korrigerende tiltak, som noen ganger kan inkludere ny oversettelse av deler eller hele teksten. Derfor bør

Korrekturlesing

Til tross for hardt arbeid, grundig gjennomlesing og automatiserte kvalitetskontroller kan det fremdeles snike seg inn små skrivefeil, feilplasserte kommaer, osv. Derfor utføres det en ettspråklig kontroll for å evaluere egnetheten til den endelige oversettelsen. Denne prosessen består simpelthen av å lese gjennom teksten uten å konsultere originalen og sjekke stavekontroll, grammatikk, syntaks og om det er doble mellomrom eller manglende mellomrom. Ettersom dette allerede har blitt utført én gang tidligere bør dette være et mindre tema på dette stadiet. Etter dette har alle oversettelses- og lingvistiske problemer blitt løst og REVIEWER kan konsentrere seg fullt ut om å vurdere oversettelsens lesbarhet, flyt og tekniske nøyaktighet.

I tillegg til hovedtjenestene våre, tilbyr vi også programvaretesting, desktop publishing eller opprettelse av ordliste – klikk her for å finne ut mer.

Vil du jobbe med oss?