KERNESERVICEYDELSER

Oversættelse

Når du oversætter en tekst, handler det om at overføre betydningen af kildeteksten til målsproget på en måde, der overholder de lingvistiske regler og følger kundens instruktioner og ønsker. Processen omfatter korrekt og konsistent brug af terminologi, grammatik, leksis, lokale konventioner, stil og sprogbrug samt formatering og tager højde for oversættelsens målgruppe, formål og den endelige brug.

Lokalisering

Lokalisering er processen for oversættelse eller tilpasning af en tekst, så den passer til et bestemt geografisk område. Det kan være dit websted, en brochure, software, medier eller et program. Den primære funktion er at sikre, at betydningen af den kulturspecifikke sprogbrug overføres korrekt til målkulturen. Vi tilpasser dit materiale til ethvert nordisk marked, som du gør dig klar til lancering på. Hos Nordic Text finder du erfarne modersprogsspecialister, der sikrer, at dine materialer leveres i overensstemmelse med de specifikke krav på det påkrævede sted.

Kontrol

Kontrol er rent faktisk ikke en separat serviceydelse, men da det er en iboende og grundlæggende del af oversættelse og lokaliseringsprocessen, som altid udføres af vores leverandører, bør den nævnes. Det er en selvkontrol, der udføres af oversætteren, før den oversatte tekst sendes til projektlederen. Formålet med den er at kontrollere nøjagtigheden i forhold til kildeteksten, eliminere udeladelser eller fejl, og bekræfte, at specifikationerne er blevet fulgt til punkt og prikke. Kontrolfasen bruges normalt af faglige oversættere som del af deres kvalitetssikringsprocedure til at sikre, at kvaliteten af en oversættelse er god nok til aflevering.

Revision

Selv når en oversætter har gjort sit arbejde efter de højeste standarder, kan en oversættelse ofte drage fordel af et par ekstra øjne og andre færdigheder. Revision kontrollerer en måltekst i forhold til kildeteksten for at sikre, at den er egnet til det aftalte formål, og kan omfatte en kontrol af konsekvensen af terminologi og sprogbrug/stil. Den udføres af en anden oversætter, der kender både kildesproget og målsproget og har oversættelseserfaring inden for det relevante område. Hvis det er nødvendigt, foretager revisionseksperten forbedringer, hvilket i nogle tilfælde kan omfatte genoversættelse. Dermed skal den grundlæggende oversættelsesproces involvere mindst to parter: en oversætter og en revisionsekspert.

Korrekturlæsning

På trods af hårdt arbejde, omhyggelige gennemlæsninger og automatiske kvalitetskontroller er det stadig muligt, at mindre slåfejl, forkert placerede kommaer osv. kan snige sig ind. Det er derfor, at der laves en ensproglig kontrol for at vurdere egnetheden af den endelige oversættelse. Den består simpelthen i at læse teksten uden at kigge på den originale test og i at kontrollere stavning, grammatik, syntaks, og om der er dobbelte mellemrum eller manglende mellemrum. Da dette allerede er blevet gjort, skulle det være en mindre opgave på dette tidspunkt. Herefter er alle oversættelsesmæssige og lingvistiske problemer blevet løst, så revisionseksperten kan koncentrere sig om læsbarhed, om teksten er flydende og den tekniske nøjagtighed af oversættelsen.

Ud over vores kerneserviceydelser udfører vi også softwaretest, DTP eller oprettelse af ordlister – klik her for at få flere oplysninger.

Kunne du tænke dig at samarbejde med os?